Kronos Komerc

Bilo da se radi o carinskom zastupanju, organizovanju prevoza ili o hitnim isporukama, budite uvereni da ćete dobiti uslugu najvišeg kvaliteta i sasvim prilagođenu vašim potrebama.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, savremenim tehnološkim rešenjima i razvijenoj međunarodnoj mreži partnera naša glavna uloga je da vašem preduzeću pojednostavimo i ubrzamo ove logističke procese.

Uvoz, izvoz, carinjenje

Carinsko zastupanje

 • Organizovanje uvoza i izvoza robe za fizička i pravna lica
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije za carinjenje robe
 • Tarifiranje robe
 • Zastupanje u carinskom postupku kod carinskih organa
 • Zastupanje pri dobijanju uvoznih i izvoznih dozvola i uverenja
 • Davanje stručnih saveta u vezi sa pakovanjem, transportom i carinjenjem robe
Organizovanje prevoza

Organizovanje prevoza

 • Organizovanje avio prevoza robe za sve destinacije u svetu
 • Organizovanje prevoza ostalim vidovima transporta za sve destinacije u svetu
 • Organizovanje transporta opasnih materija (sertifikovani agent)
 • Skladištenje robe
 • Osiguranje robe u transportu
 • Davanje stručnih saveta u vezi sa pakovanjem, transportom i carinjenjem robe
Hitne isporuke Srbija – Nemačka

Prevoz hitnih pošiljki

 • Svakodnevni prevoz hitnih pošiljki na relaciji
  Srbija – Nemačka – Srbija
 • Fleksibilno vreme i mesto preuzimanja i isporuke
 • Sopstvenim prevoznim sredstvima “od vrata do vrata”
 • Pouzdano i bezbedno